محل تبلیغات شما

هبه

هبه عقدی هست که مالی را به صورت رایگان به دیگری می دهید.

اینگونه می توان بیان کرد که هبه یعنی به صورت مجانی مال را به مالکیت کس دیگری در آورید.

زمانی که ما مالی را به کسی می بخشیم یعنی یک عقد هبه اتفاق افتاده است که احتمالا ما از قوانین هبه بی اطلاع هستیم.

در عقد هبه شرایط خاصی وجود دارد که به شما توضیح داده خواهد شد.

کسی که مالی را بخشیده واهب می گویند.

کسی که مال به او بخشیده شده متهب گفته می شود.

خود مالی که مسئله هست عین موهوبه نامیده می شود.

عقد هبه به سه صورت است: واهب، متهب، عین موهوبه

برای این که بهتر بتوانید در رابطه با هبه اطلاعات کسب کنید می توانید قوانین هبه را نیز بررسی کنید.

طبق قانون ، عقد هبه انجام نشده باشد ، مگر اینکه متهب و قبض او قبول کرده باشند.

به این ترتیب تا زمانی که متهب مال را قبض (دریافت ) نکرده باشد عقد هبه صورت نمی گیرد.

پس رجوع بی معنی است و واهب می تواند هر زمان که بخواهد مال را پس بگیرد.

اگر عقد هبه انجام شده و عین موهوبه هم قبض شده باشد ، واهب زمانی می تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیردکه دو شرط را داشته باشد

1-عین موهوبه موجود باشد.

2-حق رجوع واهب از بین نرفته باشد. به این معنی است که اگر مال از بین رفته باشد امکان پس گرفتن وجود ندارد.

یکی از راه های بخشیدن مهریه هبه کردن آن است. بهتر است درباره مهریه که حق زوجه است بیشتر بررسی کنید.

هبه نامه های رسمی چه برتری به هبه نامه های عادی دارد

هبه نامه های رسمی( دارای سند رسمی) که این مسئله یک خصوصیت به خصوص است ونسبت به دیگر انواع هبه نامه ها برتری دارد.

زمانی که هبه نامه ای رسمی باشد امکان انکار و تردید نیست و حتی اگر کسی مدعی شود که در درستی سند مردد است دادگاه درخواست او را رد می کند.

اما در هبه های غیر رسمی یا عادی اگر کسی مدعی به تردید یا انکار شود دادگاه وظیفه دارد به صورت کامل همه ی موارد را به خصوص سند را به طور کامل بررسی کند.

برای تسریع پرونده های خود درکنار بهترین وکیل با مشاوره حقوقی رایگان در کنار شما هستیم. برای تماس کلیک کنید.

هبه چیست؟ تفاوت هبه رسمی و غیر رسمی در چه چیزی است؟

هبه ,رسمی ,عقد ,های ,مال ,نامه ,عقد هبه ,هبه نامه ,را به ,عین موهوبه ,به صورت

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Robert پارسیان ارز جملات زیبا/...... Luis kaafunkrahyp hamejor فاینداتور | مرجع تورهای مسافرتی خارجی و داخلی damagostarshidco cottageslove